•   Όροι  
 •   Πολιτική  
 •   σχόλια  
 •   Επικοινωνία  
 •   Κέντρο ενημέρωσης  
 •   Προϊόντα  
 •   Σχετικά με μας  
 •   Σπίτι   • << Previous  1  2  3  4  5  Next >>

  head rotor
  Head Rotor
  LuTongNO. B NO
  StampingNo
  Vehicle Model Engine
  BaG 333 320 1 468 333 320
  A333 320
  BENFRA/IVECO VE3/11R
  BaG 333 323 1 468 333 323
  A333 323
  FIAT VE3/10L
  BaG 334 313 1 468 334 313
  A334 313
  IVECO 40-8 VE4/9R
  BaG 334 327 1 468 334 327
  A334 327
  VW(CK) VE4/9R
  BaG 334 337 1 468 334 337
  A334 337
  FORD/NISSAN VE4/10R
  BaG 334 378 1 468 334 378
  A334 378
  CUMMINS:4BT VE4/12R
  BaG 334 424 1 468 334 424
  A334 424
  VOLVO PENTA VE4/11L
  BaG 334 475 1 468 334 475
  A334 475
  CDC/PERKINS VE4/12R
  BaG 334 485 1 468 334 485
  A334 485
  IVECO 40-10 VE4/10R
  BaG 334 494 1 468 334 494
  A334 494
  CASE IH VE4/12R
  BaG 334 496 1 468 334 496
  A334 496
  CDC/PERKINS VE4/12R
  BaG 336 528 1 468 336 528
  A334 528
  VW VE6/11L
  BaG 334 564 1 468 334 564
  A334 564
  SEAT/VW VE4/8R
  BaG 334 565 1 468 334 565
  A334 565
  VDR 138 VE4/9R
  BaG 334 575 1 468 334 575
  A334 575
  VW(ME)/VE R 270 VE4/9R
  BaG 334 580 1 468 334 580
  A334 580
  FORD VE4/11R
  BaG 334 590 1 468 334 590
  A334 590
  VW(ME)/SEAT VE4/8R
  BaG 334 592 1 468 334 592
  A334 592
  FIAT VE4/11L
  BaG 334 595 1 468 334 595
  A334 595
  IVECO VE4/11R
  BaG 334 596 1 468 334 596
  A334 596
  ALFA ROMEO VE4/11R
  BaG 334 603 1 468 334 603
  A334 603
  IVECO 40-10 VE4/11R
  BaG 334 604 1 468 334 604
  A334 604
  IVECO/RENAULT VE4/11R
  BaG 334 606 1 468 334 606
  A334 606
  IVECO/RENAULT VE4/11R
  BaG 336 608 1 468 336 608
  A334 608
  MAN VE6/12R
  BaG 334 617 1 468 334 617
  A334 617
  IVECO 49-12 VE4/11R
  BaG 334 675 1 468 334 675
  A334 675
  FLAT/IVECO VE4/11R
  BaG 334 678 1 468 334 678
  A334 678
    VE4/11R
  BaG 334 720 1 468 334 720
  A334 720
  IVECO/VE R 573 VE4/11R
  BaG 334 780 1 468 334 780
  A334 780
  IVECO-8140 VE4/11R
  BaG 334 798 1 468 334 798
  A334 798
  IVECO 40-10 VE4/11R
  BaG 334 859 1 468 334 859
  A334 859
  FPRD  
  BaG 334 874 1 468 334 874
  A334 874
  IVECO VE4/12R
  BaG 334 899 1 468 334 899
  A334 899
  RENAULT VE4/12R
  BaG 334 946 1 468 334 946
  A334 946
  INTERCHANGEACE VE4/11R
  BbG 335 002 2 468 335 002
  A335 022
  AUDI/VOLVO VE5/11L
  BaG 335 345 1 468 335 345
  A335 345
  AIDO(CN) VE5/10L
  BaG 336 335 1 468 336 335
  A336 335
  AUDI/VOLVO/VW VE5/11L
  BaG 336 352 1 468 336 352
  A336 352
  1 468 336 626 VE6/12L
  BaG 336 364 1 468 336 364
  A336 364
  MAN VE6/12R
  BaG 336 403 1 468 336 403
  A336 403
  PERKINS VE6/12R
  BaG 336 423 1 468 336 423
  A336 423
  CUMMINS:6BT-5.9 VE6/12R
  BaG 336 464 1 468 336 464
  A336 464
  FIAT VE6/12R
  BaG 336 480 1 468 336 480
  A336 480
    VE6/12R
  BaG 336 614 1 468 336 614
  A336 614
  IVECO-8060 VE6/12R
  BaG 336 626 1 468 336 626
  A336 626
  INTERCHANGEABLE VE6/12L
  BaG 336 632 1 468 336 632
  A336 632
  PERKINS VE6/12R
  BbG 334 021 2 468 334 021
  B334 021
  AUDI/FORD/SEAT VE4/10R
  BbG 334 050 2 468 334 050
  B334 050
  AUDI/FORD/SEAT VE4/10R
  BbG 336 013 2 468 336 013
  B336 013
  VMW/OPEL/VMW-X VE6/10R
  B00 000 068(DL) 0 000 000 068(DL)      
  BaG 333 333 1 468 333 333      
  BaG 334 465 1 468 334 465      
  BaG 334 476 1 468 334 476      
  BaG 334 594 1 468 334 594      
  BaG 334 625 1 468 334 625      
  BaG 334 647 1 468 334 647      
  BaG 334 648 1 468 334 648     4/11R
  BaG 334 653 1 468 334 653      
  BaG 334 654 1 468 334 654      
  BaG 334 700 1 468 334 700      
  BaG 336 317 1 468 336 317      
  BaG 336 371 1 468 336 371      
  BaG 336 451 1 468 336 451      
  BaG 336 502 1 468 336 502      
  BaG 336 606 1 468 336 606      
  BaG 333 305 1 468 333 305   0 460 403 002 3CYL
  BaG 334 313 1 468 334 313   0 460 494 006 VE4/8F2500R61
  BaG 334 320 1 468 334 320   NR0 460 494 044 VE4/9F2000R54
  BaG 334 326 1 468 334 326   NR0 460 494 027 VE4/9F2250 R41
  BaG 334 330 1 468 334 330   0 460 494 044 VE4/9F2300R54
  BaG 334 336 1 468 334 336   0 460 484 006 VE4/8F2500R61
  BaG 334 365 1 468 334 365   0 460 494 062 VER78 068130107AM
  BaG 334 366 1 468 334 366   0 460 494 105 VE.R.95
  BaG 334 378 1 468 334 378   0 460 414 122 IVECO49-10
  BaG 334 379 1 468 334 379   0 460 494 122 VE R 125
  BaG 334 383 1 468 334 383   NR0 460 494 204 VE4/9F2300R255
  BaG 334 389 1 468 334 389   0 460 494 144 VEL157
  BaG 334 425 1 468 334 425   NR0 460 494 174 VER215
  BaG 334 468 1 468 334 468   0 460 494 252 R328-2BT 4001
  BaG 334 485 1 468 334 485   0 460 414 054 IVECO49-10
  BaG 334 490 1 468 334 490   0 460 414 030 VE R 229
  BaG 334 515 1 468 334 515   NR0 460 484 023 VE4/8F2500R335
  BaG 334 546 1 468 334 546   0 460 494 218 R 299
  BaG 334 565 1 468 334 565   0 460 494 039 VER 48 068130107H
  BaG 334 599 1 468 334 599   0 460 414 059 VE R 286-1
  BaG 334 624 1 468 334 624   NR0 460 494 317 VER476
  BaG 334 634 1 468 334 634   NR0 460 494 267 R328-5BT-400
  BaG 334 663 1 468 334 663   0 460 494 384 R513-3
  BaG 334 677 1 468 334 677   NR0 460 494 286 R433BS 4022
  BaG 334 687 1 468 334 687   0 460 484 014 VE R 171-1 TVPE523
  BaG 334 689 1 468 334 689   0 460 484 019 R316
  BaG 334 817 1 468 334 817   0 460 484 051 VE R463
  BaG 334 818 1 468 334 818   NR0 460 494 304 VER466
  BaG 334 921 1 468 334 921   0 460 414 178 R 790
  BaG 335 374 1 468 335 374   0 460 494 024 VE4/9F2100R22-3
  BaG 336 432 1 468 336 432   0 460 426 174 COMUMINS6BT5.9
  BaG 336 467 1 468 336 467   0 460 406 003 VE6/10F2400L32
  BIz 080 408 9 461 080 408      
  BbG 334 060 2 468 334 060      
  BbG 335 022 2 468 335 022      
  BbG 335 044 2 468 335 044      
  LuTongNO. D NO
  StampingNo
  Vehicle Model Engine
  DG540-0080 096540-0080
  D00-0080
  ISUZU 4JB2 VE4/12L
  DG400-0143 096400-0143
  D00-0143
  TOYOTA VE4/9R
  DG400-0242 096400-0242
  D00-0242
  SAMSUNG VE4/9R
  DG400-0262 096400-0262
  D00-0260
    VE4/12R
  DG400-0371 096400-0371
  D00-0371
  TOYOTA VE4/10R
  DG400-0432 096400-0432
  D00-0432
    VE4/12R
  DG400-1030 096400-1030
  D00-1030
    VE4/9R
  DG400-1060 096400-1060
  D00-1060
    VE4/9R
  DG400-1090 096400-1090
  D00-1090
  VE4/9R
  DG400-1210 096400-1210
  D00-1210
    VE4/6R
  DG400-1220 096400-1220
  D00-1220
    VE4/12R
  DG400-1230 096400-1230
  D00-1230
    VE4/12R
  DG400-1240 096400-1240
  D00-1240
  TOYOTA 14B VE4/12R
  DG400-1250 096400-1250
  D00-1250
  TOYOTA VE4/10R
  DG400-1330 096400-1330
  D00-1330
  TOYOTA 1HZ VE4/10R
  DG400-1331 096400-1331
  D00-1331
  TOYOTA 1HZ VE4/10L
  DG400-1600 096400-1600
  D00-1600
  ISUZU 4JB1 VE4/11L
  DG400-0400 096400-0400   096000-4420 VE4/9F2250RND442
  DG400-1000 096400-1000   096000-4330 VE4/10F2500RND433
  DG400-1010 096400-1010   096000-3850 VE4/9F2450RND385
  DG400-0232 096400-0232      
  DG400-1030 096400-1030   096000-3190 VE4/9F2200RND319
  DG400-1090 096400-1090   096000-3400 VE4/9F2400RND340
  DG400-1130 096400-1130   096000-4460 VE4/9F2250RND446
  DG400-1140 096400-1140   096000-7691 VE4/9F2250RND769
  DG400-1160 096400-1160   096000-7090 VE4/10F2400RND709
  DG400-1190 096400-1190   096000-3600 VE3/9F2500LND360
  DG400-1240 096400-1240   096000-4640 VE4/12F1800RND464
  DG400-1250 096400-1250   096000-4910 VE4/10F2100RND491
  DG400-1320 096400-1320      
  DG400-1270 096400-1270   096000-5170 VE4/10F2400RND517
  DG400-1360 096400-1360   096000-6940 VE4/10F2400RND694
  DG400-1400 096400-1400   096000-7850 VE4/10F2750RND785
  DG400-1480 096400-1480      
  DG400-1430 096400-1430   096000-8104 VE4/10F2250RND810
  DG400-1700 096400-1700      
  DG400-1490 096400-1490   096000-9330 VE4/10F2500RND933
  DG400-4020 096400-4020      
  DG400-2500 096400-2500   096000-5960 VE4/1042100RND596
  LuTongNO. Z NO
  StampingNo
  Vehicle Model Engine
  ZP400-2220 146400-2220
  Z00-2220
  MITSUBISHI 4D55 VE4/10R
  ZO400-3320 145400-3320
  Z00-3320
  NISSAN VE4/10R
  ZP400-4520 146400-4520
  Z00-4520
  ISUZU 4FCI VE4/10R
  ZP400-5521 146400-5521
  Z00-5521
  ISUZU PK VE4/9L
  ZP400-8821 146400-8821
  Z00-8821
  ISUZU VE4/9L
  ZP400-9720 146400-9720
  Z00-9720
  NISSAN D20-T VE4/10R
  ZP401-0520 146401-0520
  Z01-0520
  NISSAN AD23 VE4/10R
  ZP401-2120 146401-2120
  Z01-2120
  NISSAN AD27 VE4/10R
  ZP402-0820 146402-0820
  Z02-0820
  ISUZU 4JB1T VE4/11R
  ZP402-0920 146402-0920
  Z02-0920
  ISUZU 4JB1T VE4/11L
  ZP402-1420 146402-1420
  Z02-1420
  ISUZU VE4/12R
  ZP402-3820 146402-3820
  Z02-3820
  ISUZU PK VE4/11L
  ZP402-4020 146402-4020
  Z02-4020
  NISSAN VE4/12L
  ZP402-4320 146402-4320
  Z02-4320
  ISUZU 4FB1T VE4/12R
  ZP403-2820 146403-2820
  Z03-2820
  MAZDA:PN54 VE4/10R
  ZP403-3120 146403-3120
  Z03-3120
  NISSAN CD17 VE4/10L
  ZP403-3520 146403-3520
  Z03-3520
  NISSANTD27 VE4/10R
  ZP404-1520 146404-1520
  Z04-1520
  MITSUBISHI 4D55 VE4/10R
  ZP404-2200 146404-2200
  Z04-2200
  ISUZU VE4/12L
  ZP405-1920 146405-1920
  Z05-1920
  NISSAN TD42 VE6/10L
  ZP400-2220 146400-2220   104640-3060 NP-VE4
  ZP400-4220 146400-4220   104648-2410 NP-VE4
  ZP400-5020 146400-5020   104640-3050 NP-VE4
  ZP400-6820 146400-6820   104649-2052 NP-VE4
  ZP400-7420 146400-7420   104649-5080 NP-VE4
  ZP400-7720 146400-7720   104640-7541 10F2050RNP933
  ZP400-9720 146400-9720   104640-2111 10F2400RNP637
  ZP401-0221 146401-0221   104640-8870 10F2100RNP1130
  ZP401-2020 146401-2020   104640-1832 10F2200RNP610
  ZP401-2120 146401-2120   104740-9693 10F2150RNP602
  ZP401-4120 146401-4120   104640-2762 10F2050RNP1527
  ZP402-0820 146402-0820   104741-6300 isuzu4JB1/4CYL
  ZP402-0920 146402-0920   104741-6410 isuzu4JB1/4CYL
  ZP402-3720 146402-3720   104641-6890 11F1900RNP932
  ZP403-1020 146403-1020   104648-0470 8F2325RNP1354
  ZP403-1120 146403-1120   104649-0451 9F2150RNP807
  ZP403-1220 146403-1220   104648-0154 8F2125RNP207
  ZP403-2620 146403-2620   104649-0421 9F2150RNP809
  ZP403-3120 146403-3120   104640-2154 10F2500LNP852
  ZP403-3420 146403-3420   104640-2185 10F2500LNP865
  ZP403-3520 146403-3520   104640-7420 10F2150RNP893
  ZP403-3620 146403-3620   104640-2481 10F2400LNP1095
  ZP403-4920 146403-4920   104741-3213 11F2000RNP1199
  ZP403-6120 146403-6120   104601-2051 11E2050RNP28
  ZP403-6820 146403-6820   104640-0820 10F2150LNP1493
  ZP405-0620 146405-0620   104660-2001 10F2500RNP1
  ZP405-1320 146405-1320   104669-2112 9F2500RNP40
  ZP408-0420 146408-0420   104660-2311 10F2500RNP42
  ZP400-5220 146400-5220      
  ZP402-1820 146402-1820      
  ZP402-2420 146402-2420      
  ZP402-3420 146402-3420      
  ZP402-4420 146402-4420      
  ZP402-9320 146402-9320      
  ZP403-1020 146403-1020      
  ZP403-1420 146403-1420     12RIGHT,4CLY
  ZP403-3020 146403-3020      
  ZP403-3420 146403-3420      
  ZP405-0421 146405-0421      
  ZP405-2620 146405-2620      
  ZP406-0820 146406-0820     6/11R
  LuTongNO. OTHER NO
  StampingNo
  Vehicle Model Engine
  113 VW 113 VW      
  DPP0068 DPP0068      
  DPP0408 DPP0408      
  DPP4420 DPP4420      
  DPP4653 DPP4653      
  DPP5521 DPP5521      
  LuTongNO. L NO
  StampingNo
  Vehicle Model Engine
  L7123/340E 7123/340E   BMC 1500  
  L7123/340G 7123/340G   PERKINS 4CYL  
  L7123/340G 7123/340G   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340J 7123/340J   LAND ROVER 2.25  
  L7123/340L 7123/340L   IHC 4CYL  
  L7123/340L 7123/340L   IHC 4 CYL  
  L7123/340M 7123/340M   PERKINS 4CYL  
  L7123/340M 7123/340M   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340N 7123/340N      
  L7123/340R 7123/340R   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340S 7123/340S   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340S 7123/340S   PERKINS 4CYL  
  L7123/340T 7123/340T   PERKINS 4CYL  
  L7123/340T 7123/340T   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340U 7123/340U   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340U 7123/340U   PERKINS 4CYL  
  L7123/340V 7123/340V      
  L7123/340W 7123/340W   PERKINS 4 CYL  
  L7123/340W 7123/340W   PERKINS 4CYL  
  L7123/345N 7123/345N   PERKINS 6 CYL.  
  L7123/345N 7123/345N   PERKINS 6CYL  
  L7123/345P 7123/345P      
  L7123/345S 7123/345S      
  L7123/345T 7123/345T   PERKINS 6354  
  L7123/345T 7123/345T   PERKINS 6354  
  L7123/345T 7123/345T   PERKINS 6354  
  L7123/345U 7123/345U   BMC  
  L7123/345U 7123/345U   LEYLAND  
  L7123/345X7180 7123/345X 7180   PERK  
  L7123/909S 7123/909S   BARRIEOUS  
  L7123/909T 7123/909T   PERKINS 6354  
  L7123/909U 7123/909U      
  L7123/909V 7123/909V   PERKINS 6354  
  L7123/909V 7123/909V   PERKINS 6354  
  L7123/909W 7123/909W   MWM D225/6  
  L7123/909X 7123/909X   PERKINS T6354  
  L7139/130J 7139/130J      
  L7139/130R 7139/130R   FIAT/ALLISON  
  L7139/130T 7139/130T   BMC 4/98  
  L7139/235N 7139/235N   PERKINS 3 CYL  
  L7139/235N 7139/235N   PERK 3CYL  
  L7139/235S 7139/235S   PERKINS 3 CYL  
  L7139/235S 7139/235S   ***USE HR11***  
  L7139/235S 7139/235S   PERK 4236  
  L7139/360U 7139/360U   BEDFORD  
  L7139/360U 7139/360U   BEDFORD KIT  
  L7139/709W 7139/709W   FORDTRACTOR3CYL  
  L7139/709W 7139/709W   FORD TCTOR 3CYL  
  L7139/764S 7139/764S   PERKINS/MF 3 CYL  
  L7139/764S 7139/764S   PERK/MF 3CYL  
  L7139/764T 7139/764T   PERKINS/MF 3 CYL  
  L7139/764T 7139/764T   PERK/MF 3CYL  
  L7139/92X 7139/92X   AEC505/DORMAN  
  L7139/92Y 7139/92Y   LEYLAND 680  
  L7167/334T 7167/334T   FIAT  
  L7167/334U 7167/334U   PERKINS 6354  
  L7167/334U 7167/334U   PERKINS 6354  
  L7167/70Y 7167/70Y   BEDFORD 500  
  L7180/41R 7180/41R      
  L7180/578G 7180/578G      
  L7180/578R 7180/578R      
  L7180/616S 7180/616S   ***USE HR 04***  
  L7180/668G 7180/668G   PERKINS  
  L7180/668G 7180/668G   PERKINS  
  L7180/668S 7180/668S   PERKINS  
  L7180/668U 7180/668U   ***USE HR45***  
  L7180/681R 7180/681R   PERKINS  
  L7180/681R 7180/681R   PERKINS  
  L7180 7180   PERK 4248  
  L7180/698U 7180/698U      
  L7180/722U 7180/722U   PERKINS  
  L9002/071S 9002/071S   PERKINS  
  LISUZU H&R ISUZU H&R   10MM VE TYPE  
  LMISC MISC    
  ΕΝΕΣΙΜΟ τμημάτων και την Κίνα, το ντίζελ ένεση μέρη, η Κίνα, η έγχυση καυσίμου τμήματα Lucas DP 210, Κίνα έγχυση καυσίμου ντίζελ Μέρη, Diesel ένεση μέρη κατασκευασμένα στην Κίνα, το πετρέλαιο κίνησης ένεση τμήματα d4192t (f8qt), ντίζελ ένεση μέρη της Ινδίας, το ντίζελ ένεση μέρη των φυτών, των καυσίμων ένεση μέρη της Κίνας, της ISUZU έγχυση καυσίμου ντίζελ τμήματα, ΚΙΝΑ έγχυση καυσίμου, στοιχεία, ντίζελ ένεση τμήματα-Κίνας, Lucas ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα hino έγχυση καυσίμου, την Κίνα Diesel Injection μέρη των φυτών, τους Δελφούς ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα ντίζελ ένεση, Ακροφύσιο ντίζελ ένεση τμήματα , παραγωγός του καυσίμου ντίζελ ένεση μέρη της Κίνας, ντίζελ ένεση τμήματα ΗΠΑ, η έγχυση τμήματα ντίζελ, cummins έγχυση καυσίμου τμήματα, μέρη πετρελαιοκινητήρων ένεση τιμή, η έγχυση μέρη της Ελλάδας, MOTORPAL έγχυση καυσίμου, στοιχεία, κάμπια πραγματική έγχυση καυσίμου μέρη της Κίνας, της ΚΟΙΝΗΣ RAIL ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΡΗ, έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη της Κίνας, της χονδρικής έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη, η Κίνα Diesel Injection τμήματα, το ντίζελ ένεση Μέρη Κίνα, η έγχυση τμήματα, τμήματα ve έγχυση καυσίμου, Bosch ντίζελ ένεση τμήματα, έγχυση καυσίμου, στοιχεία, εξαρτήματα φορτηγών έγχυση καυσίμου, Diesel ένεση τμήματα κίνα τιμή , Lucas ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ στην Κίνα, DELPHI τμήματα έγχυση καυσίμου, έγχυση καυσίμου ντίζελ κινητήρα τμήματα, πετρελαιοκινητήρας ένεση τμήματα, τμήματα DAIHATSU ντίζελ ένεση κατασκευαστή, πετρελαιοκίνητα ένεση τμήματα Κίνα, κινεζικά ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ
  Copyright by China-lutong