•   Όροι  
 •   Πολιτική  
 •   σχόλια  
 •   Επικοινωνία  
 •   Κέντρο ενημέρωσης  
 •   Προϊόντα  
 •   Σχετικά με μας  
 •   Σπίτι   • << Previous  1  2  3  4  5  Next >>

  Elements
  Diesel Plunger
  LuTong NO. Z NO StampingNo Vehicle Model Engine
  ZA4200-5110 103200-5110 G-2 EXPORT  
  Za170-51100 105170-51100 N5    
  Za500-51100 105500-51100 N4    
  Za570-51601 105570-51601 N8    
  Za700-51100 105700-51100 N.9 NFD150  
  Za990-51100 105990-51100 E.8 TS230  
  Zt950-51100 124950-51100 A1 2T72  
  ZA101-0120 131101-0120 A2    
  ZA101-3520 131101-3520 44N1    
  ZA101-6920 131101-6920 0-3 ISUZU 3AD1
  ZA101-7020 131101-7020 0-4 NISSAN-D SD16
  ZA101-7220 131101-7220 0-6 ISHI-SHIBA LEP854A
  ZA101-7520 131101-7520 0-9(320/9) ISUZU DA640T
  ZA101-8120 131101-8120 1 425 005 NISSAN-D ED33
  ZA101-8020 131101-8020 1 425 005 NISSAN-D ED33
  ZA101-8220 131101-8220 1 425 006    
  ZA101-8720 131101-8720 A2    
  ZA101-9325 131101-9325 A8    
  ZA101-9420 131101-9420 A9 NANJING NJD131B
  ZA101-9920 131101-9920 A14 HINO ED100
  ZA102-0020 131102-0020 A15 ISUZU 4BA1
  ZA150-0620 131150-0620 A794    
  ZA150-2420 131150-2420 A812 EXPORT  
  ZA150-2620 131150-2620 A814 DAEWOO DH220-5
  ZA150-3320 131150-3320 A821 CARTR 320
  ZA150-3900 131150-3900 A827    
  ZA151-0120 131151-0120 A17 HINO EB300
  ZA151-1220 131151-1220 A28 HINO/MITSUBISHI 6D15T
  ZA151-1320 131151-1320 A29 ISUZU 6BB1
  ZA151-1420 131151-1420 A30 ISUZU 10PA1/12PA1
  ZA151-1720 131151-1720 A33 A33 90R
  ZA151-2020 131151-2020 A36 DAEWOO D0844M
  ZA151-2220 131151-2220 A38 MITSUBISHI 6D14
  ZA151-2320 131151-2320 A39 MITSUBISHI  
  ZA151-2720 131151-2720 A43 MITSUBISHI 6D20
  ZA151-3220 131151-3220 A44 ISUZU 4BD1/4BD1-T
  ZA151-3620 131151-3620 A51 NISSAN DIESEL FD6
  ZA151-3720 131151-3720 A52    
  ZA151-3920 131151-3920 A54 HINO N07C
  ZA151-4720 131151-4720 A63 ISUZU C190
  ZA151-5120 131151-5120 A67 HINO EL100
  ZA151-5820 131151-5820 A74 ISUZU 6D105
  ZA151-6220 131151-6220 A78 MITSUBISHI 6D15CT
  ZA151-6320 131151-6320 A79 ISUZU S6D105
  ZA151-6920 131151-6920 A85 ISUZU 4BA1
  ZA151-7320 131151-7320 A89 MITSUBISHI/ISUZU S6K-T
  ZA151-7620 131151-7620 A92 NISSAN/ISUZU SD25
  ZA151-8020 131151-8020 A97 ISUZU C240
  ZA151-8120 131151-8120 A98 A98  
  ZA151-8620 131151-8620 A103 ISUZU 6QA1
  ZA151-9720 131151-9720 A115 KOMATSU SA6D110
  ZA151-9820 131151-9820 A117 ISUZU 6BD1T
  ZA152-0020 131152-0020 A122 MITSUBISHI 6D15T
  ZA152-0120 131152-0120 A120 ISUZU 4BC2
  ZA152-0320 131152-0320 A125 ISUZU 4BC2
  ZA152-1220 131152-1220 A136 ISUZU  
  ZA152-1420 131152-1420 A138 MAZDA/MITSUBISHI 4D31T
  ZA152-1920 131152-1920 A144    
  ZA152-2120 131152-2120 A146 NISSAN DIESEL FD6T
  ZA152-2220 131152-2220 A148 NISSAN /MITSUBISHI/ISUZU 4JB1
  ZA152-2320 131152-2320 A149 HINO W06E
  ZA152-3020 131152-3020 A157 HINO W06D
  ZA152-3120 131152-3120 A158 NISSAN DIESEL FD33
  ZA152-3320 131152-3320 A160 MITSUBISHI 6D16
  ZA152-3420 131152-3420 A161 MITSUBISHI 6D14
  ZA152-3520 131152-3520 A162 ISUZU 6BG1
  ZA152-4020 131152-4020 A168 NISSAN DIESEL 6D95L
  ZA152-4320 131152-4320 A172 ISUZU 4BE1
  ZA152-4520 131152-4520 A174 KOMATSU/MITSUBISHI 4D95L
  ZA152-5220 131152-5220 A182 MITSUBISHI 6D14
  ZA152-5320 131152-5320 A183 HINO/MAZDA W04CT/W04C-TG
  ZA152-5520 131152-5520 A186 MITSUBISHI 4D31T
  ZA152-5620 131152-5620 A188 ISUZU 4BD1T/4BD1-T
  ZA152-5720 131152-5720 A191 EXPORT  
  ZA152-6820 131152-6820 A204 KOMATSU 6D95L
  ZA152-7520 131152-7520 A214 HINO W06E
  ZA152-8020 131152-8020 A220 MITSUBISHI  
  ZA152-8220 131152-8220 A126 KOMATSU 4D95S
  ZA152-8320 131152-8320 A223    
  ZA152-8520 131152-8520 A226 ISUZU 4BD1
  ZA152-9120 131152-9120 A233 KOMATSU S4D95L
  ZA152-9320 131152-9320 A235 KOMATSU S6D95L
  ZA152-9600 131152-9600 A238    
  ZA153-0520 131153-0520 A147 ISUZU 6BG1
  ZA153-0820 131153-0820 A170    
  ZA153-1020 131153-1020 A185 ISUZU 6BG1
  ZA153-1220 131153-1220 A196 NISSAN DIESEL NE6T
  ZA153-1620 131153-1620 A213 MITSUBISHI 6D16WT
  ZA153-1720 131153-1720 A216 KOMATSU S6D108
  ZA153-2020 131153-2020 A228 HINO H06CT
  ZA153-2220 131153-2220 A701 MITSUBISHI 6D15T2
  ZA153-3820 131153-3820 A748 NISSAN DIESEL  
  ZA153-4320 131153-4320 A722 MITSUBISHI 6D16
  ZA153-4520 131153-4520 A724 ISUZU 6HE1-S
  ZA153-5020 131153-5020 A729 NISSAN DIESEL/HINO H07D-A
  ZA153-5220 131153-5220 A731 NISSAN DIESEL  
  ZA153-5320 131153-5320 A732 NISSAN DIESEL FE6B
  ZA153-6120 131153-6120 A740 ISUZU 6BG1T
  ZA153-6220 131153-6220 A741 MITSUBISHI 6D17
  ZA153-6520 131153-6520 A744 ISUZU EX200-5
  ZA153-7920 131153-7920 A758 EXPORT  
  ZA153-8620 131153-8620 A765 NISSAN DIESEL  
  ZA153-8920 131153-8920 A768 EXPORT  
  ZA153-9120 131153-9120 A770 MITSUBISHI 6D16-TE
  ZA153-9220 131153-9220 A771 MITSUBISHI S6K-T
  ZA153-9320 131153-9320 A772 NISSAN/ISUZU  
  ZA153-9700 131153-9700 A776 MAZDA  
  ZA153-9920 131153-9920 A778 MAZDA  
  ZA154-0520 131154-0520 A247 ISUZU 4BG1
  ZA154-1820 131154-1820 A260 ISUZU 4BE1
  ZA154-2120 131154-2120 A263 NISSAN DIESEL  
  ZA154-2220 131154-2220 A264 MITSUBISHI 6S34-T
  ZA154-3220 131154-3220 A274 NISSAN/ISUZU 4HE1
  ZA154-3920 131154-3920 A281 KOMATSU S6D102
  ZA154-4320 131154-4320 A294    
  ZB101-0120 132101-0120 U922    
  ZB101-0520 132101-0520 U923    
  ZC151-7420 133151-7420 Z71    
  ZH101-0920 138101-0920 255-0    
  ZS300-51100 150300-51100 N3    
  LuTong NO. D NO StampingNo Vehicle Model Engine
  DA150-0600 090150-0600 0-6 ISHI-SHIBA LEP854A
  DA150-0680 090150-0680 44N1    
  DA150-1820 090150-1820 A38 MITSUBISHI 6D14
  DA150-2140 090150-2140 2140 R DAIHATSU BO14
  DA150-2220 090150-2220 A36 DAEWOO D0844M
  DA150-2340 090150-2340 A29 ISUZU 6BB1
  DA150-2350 090150-2350 A2    
  DA150-2360 090150-2360 A30 ISUZU 10PA1/12PA1
  DA150-2370 090150-2370 A17 HINO EB300
  DA150-2550 090150-2550 2550    
  DA150-2800 090150-2800 A15 ISUZU 4BA1
  DA150-3050 090150-3050 3050 MITSUBISHI 4D31A
  DA150-3340 090150-3340 A44 ISUZU 4BD1/4BD1-T
  DA150-3370 090150-3370 0-3 ISUZU 3AD1
  DA150-3700 090150-3700 A85 ISUZU 4BA1
  DA150-3800 090150-3800 0-4 NISSAN-D SD16
  DA150-5230 090150-5230 A120 ISUZU 4BC2
  DA150-5600 090150-5600 A92 NISSAN/ISUZU SD25
  DA150-5610 090150-5610 A162 ISUZU 6BG1
  DA150-6010 090150-6010 A125 ISUZU 4BC2
  LuTong NO. B NO StampingNo Vehicle Model Engine
  BAI 305 004 1 418 305 004 305-004    
  BAI 305 518 1 418 305 518 305-518    
  BAI 305 525 1 418 305 525 305-525    
  BAI 305 528 1 418 305 528 305-528 EXPORT  
  BAI 305 540 1 418 305 540 1305-540F    
  BAI 320 045 1 418 320 045 320-045    
  BAI 320 046 1 418 320 046 320-046    
  BAI 321 058 1 418 321 058 321-058    
  BAI 321 059 1 418 321 059 321-059    
  BAI 325 000 1 418 325 000 325-000    
  BAI 325 002 1 418 325 002 325-002    
  BAI 325 005 1 418 325 005 325-005    
  BAI 325 007 1 418 325 007 325-007    
  BAI 325 008 1 418 325 008 325-008    
  BAI 325 021 1 418 325 021 325-021    
  BAI 325 022 1 418 325 022 1325-022    
  BAI 325 023 1 418 325 023 1325-023    
  BAI 325 024 1 418 325 024 325-024    
  BAI 325 028 1 418 325 028 325-028    
  BAI 325 039 1 418 325 039 1325-039    
  BAI 325 040FL 1 418 325 040FL      
  BAI 325 045 1 418 325 045 325-045    
  BAI 325 089 1 418 325 089 325-089    
  BAI 325 095 1 418 325 095 1325-095    
  BAI 325 096 1 418 325 096 1325-096    
  BAI 325 102 1 418 325 102      
  BAI 325 103 1 418 325 103 1325-103    
  BAI 325 128 1 418 325 128 325-128    
  BAI 325 138 1 418 325 138 325-138    
  BAI 325 142 1 418 325 142 1325-142    
  BAI 325 145 1 418 325 145 325-145    
  BAI 325 156 1 418 325 156 325-156 F8L413 95L
  BAI 325 157 1 418 325 157 325-157    
  BAI 325 158 1 418 325 158 A19    
  BAI 325 159 1 418 325 159 325-159    
  BAI 325 160 1 418 325 160 325-160   A90R/F6L913
  BAI 325 162 1 418 325 162 325-162    
  BAI 325 163 1 418 325 163 320-163    
  BAI 325 170 1 418 325 170 325-170    
  BAI 325 188 1 418 325 188 325-188    
  BAI 325 421 1 418 325 421 325-421 220-210 6BT5.9C
  BAI 325 895 1 418 325 895 1325-895    
  BAI 325 898 1 418 325 898 325-898    
  BAI 325 95 1 418 325 95 325-95FL    
  BAI 328 138 1 418 328 138 1328-138    
  BAI 340 000 1 418 340 000 U922    
  BAI 340 003 1 418 340 003      
  BAI 375 170 1 418 375 170 375-170    
  BAI 405 002 1 418 405 002 405-002    
  BAI 405 004 1 418 405 004 405-004    
  BAI 405 005 1 418 405 005 405-005    
  BAI 421 021 1 418 421 021 421-021    
  BAI 421 024 1 418 421 024 421-024    
  BAI 421 028 1 418 421 028 421-028    
  BAI 421 039 1 418 421 039 421-039    
  BAI 425 004 1 418 425 004 425-004    
  BAI 425 005 1 418 425 005 1 425 005 NISSAN-D ED33
  BAI 425 006 1 418 425 006 1 425 006    
  BAI 425 007 1 418 425 007 1 425 007    
  BAI 425 009 1 418 425 009      
  BAI 425 016 1 418 425 016 425-016    
  BAI 425 018 1 418 425 018 1 425 018    
  BAI 425 051 1 418 425 051 425-051    
  BAI 425 064 1 418 425 064 425-064    
  BAI 425 081 1 418 425 081      
  BAI 425 089 1 418 425 089 425-089    
  BAI 425 094 1 418 425 094 425-094    
  BAI 425 099 1 418 425 099 425-099    
  BAI 425 107 1 418 425 107      
  BAI 425 112 1 418 425 112 425-112    
  BAI 425 125 1 418 425 125 1 425 125    
  BAI 425 126 1 418 425 126 1425-126    
  BAI 425 201 1 418 425 201 425-201    
  BAI 450 003 1 418 450 003 1450-003    
  BAI 450 005 1 418 450 005 1450-005    
  BBI 455 009 2 418 455 009 2455-009    
  BBI 455 081 2 418 455 081 2455-081    
  BCI 301 003 3 418 301 003 3301-003    
  BCI 303 005 3 418 303 005 3 303 005    
  BCI 305 004 3 418 305 004 3305-004    
  BCI 305 009 3 418 305 009 3305-009    
  BCI 401 007 3 418 401 007 3 401 007    
  BCI 403 005 3 418 403 005 3403-005    
  BCI 405 003 3 418 405 003 3405-003    
  BCI 405 004 3 418 405 004 3 405 004    
  BCI 405 005 3 418 405 005 3405-005    
  BCI 405 011 3 418 405 011 3405-011    
  BI1 083 503 9 401 083 503 9083-503 9.5L  
  BIB 038 349 9 411 038 349 9 038 349    
  BIB 038 354 9 411 038 354 A44 ISUZU 4BD1/4BD1-T
  BIB 038 355 9 411 038 355 0-3 ISUZU 3AD1
  BIB 038 361 9 411 038 361 A38 MITSUBISHI 6D14
  BIB 038 363 9 411 038 363 A85 ISUZU 4BA1
  BIB 038 365 9 411 038 365 0-6 ISHI-SHIBA LEP854A
  BIB 038 390 9 411 038 390 A29 ISUZU 6BB1
  BIB 038 399 9 411 038 399 A43 MITSUBISHI 6D20
  BIB 038 429 9 411 038 429 44N1    
  BIB 038 448 9 411 038 448 A54 HINO N07C
  BIB 038 485 9 411 038 485 2550    
  BIB 080 038 9 411 080 038 9 080 038    
  BIB 080 083 9 411 080 083 9 080 083 8  
  BIB 080 087 9 411 080 087 9 080 087 7.5  
  BIB 203 412 9 411 203 412 9203-412    
  BIB 230 421 9 411 230 421 9230-421    
  BIC 038 306 9 412 038 306 A89 MITSUBISHI/ISUZU S6K-T
  BIC 038 309 9 412 038 309 A74 ISUZU 6D105
  BIC 038 318 9 412 038 318 A78 MITSUBISHI 6D15CT
  BIC 038 320 9 412 038 320 A52    
  BIC 038 323 9 412 038 323 A146 NISSAN DIESEL FD6T
  BIC 038 350 9 412 038 350 A120 ISUZU 4BC2
  BIC 038 353 9 412 038 353 A125 ISUZU 4BC2
  BIC 038 423 9 412 038 423 A30 ISUZU 10PA1/12PA1
  BIC 270 043 9 412 270 043 9270-043 10R  
  BIC 270 052 9 412 270 052 9 270 052 10R  
  LuTongNO. OTHER StampingNo Vehicle Model Engine
  1.405-002 1.405-002 1.405-002    
  1.405-005 1.405-005 1.405-005    
  108-FB 108-FB 108-FB    
  3.305-004 3.305-004 3.305-004    
  A9K07 A9K07 A9K07    
  F 002 B10 000 F 002 B10 000 A160 MITSUBISHI 6D16
  F 002 B10 015 F 002 B10 015 A162 ISUZU 6BG1
  F 002 B10 016 F 002 B10 016 A701 MITSUBISHI 6D15T2
  F 002 B10 546 F 002 B10 546 A138 MAZDA/MITSUBISHI 4D31T
  KM1708183F KM1708183F      
  N2 N2 N2    
  NF60 NF60 N5    
  TF75 TF75 N8    
      7    
      09    
      180    
      190    
      217    
      218    
      281    
      421 280-3  
      758    
      760    
      771    
      795    
      1305    
      1325.157    
      2140    
      2280    
      2990    
      4310    
      4693    
      9083.503    
      903351    
      903352    
      903384    
      903424    
      903428    
      903433    
      903456    
      903468    
      1325145    
      1325898    
      1425018    
      3016676    
      3054218    
      006FL    
      0-1    
      03    
      04    
      046    
      095325    
      10B3    
      11B3    
      1325/118    
      1325024FL    
      152'F2    
      165F    
      169A    
      17a75    
      2-281    
      2-285    
      250A    
      324FS    
      495A    
      4D75    
      540FS    
      5D7    
      6128A    
      7G5    
      7K55    
      7L6    
      83.a    
      8a3    
      8B82140    
      9F91105    
      A01    
      A0-4    
      A1120    
      A116    
      A150    
      A16    
      A183-01    
      A183-1    
      A187    
      A23    
      A299    
      A3    
      A4    
      A421 HYUNDAI 6BT5.9
      A45    
      A5    
      A6    
      A7    
      A749    
      A75    
      A795    
      A8/K    
      A840    
      A879    
      A995    
      A997    
      I,5    
      KAMAS    
      L1790    
      OH75    
      OH80 TS105    
      PM    
      PW    
      SD1100    
      TA70    
      TA80    
      TS60    
      TS70    
      U303    
      U309    
      XY120Z30    
      XZ10.5AD    
      YANMAR    
  ΕΝΕΣΙΜΟ τμημάτων και την Κίνα, το ντίζελ ένεση μέρη, η Κίνα, η έγχυση καυσίμου τμήματα Lucas DP 210, Κίνα έγχυση καυσίμου ντίζελ Μέρη, Diesel ένεση μέρη κατασκευασμένα στην Κίνα, το πετρέλαιο κίνησης ένεση τμήματα d4192t (f8qt), ντίζελ ένεση μέρη της Ινδίας, το ντίζελ ένεση μέρη των φυτών, των καυσίμων ένεση μέρη της Κίνας, της ISUZU έγχυση καυσίμου ντίζελ τμήματα, ΚΙΝΑ έγχυση καυσίμου, στοιχεία, ντίζελ ένεση τμήματα-Κίνας, Lucas ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα hino έγχυση καυσίμου, την Κίνα Diesel Injection μέρη των φυτών, τους Δελφούς ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα ντίζελ ένεση, Ακροφύσιο ντίζελ ένεση τμήματα , παραγωγός του καυσίμου ντίζελ ένεση μέρη της Κίνας, ντίζελ ένεση τμήματα ΗΠΑ, η έγχυση τμήματα ντίζελ, cummins έγχυση καυσίμου τμήματα, μέρη πετρελαιοκινητήρων ένεση τιμή, η έγχυση μέρη της Ελλάδας, MOTORPAL έγχυση καυσίμου, στοιχεία, κάμπια πραγματική έγχυση καυσίμου μέρη της Κίνας, της ΚΟΙΝΗΣ RAIL ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΡΗ, έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη της Κίνας, της χονδρικής έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη, η Κίνα Diesel Injection τμήματα, το ντίζελ ένεση Μέρη Κίνα, η έγχυση τμήματα, τμήματα ve έγχυση καυσίμου, Bosch ντίζελ ένεση τμήματα, έγχυση καυσίμου, στοιχεία, εξαρτήματα φορτηγών έγχυση καυσίμου, Diesel ένεση τμήματα κίνα τιμή , Lucas ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ στην Κίνα, DELPHI τμήματα έγχυση καυσίμου, έγχυση καυσίμου ντίζελ κινητήρα τμήματα, πετρελαιοκινητήρας ένεση τμήματα, τμήματα DAIHATSU ντίζελ ένεση κατασκευαστή, πετρελαιοκίνητα ένεση τμήματα Κίνα, κινεζικά ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ
  Copyright by China-lutong diesel parts plant All Right Reserved