•   Όροι  
 •   Πολιτική  
 •   σχόλια  
 •   Επικοινωνία  
 •   Κέντρο ενημέρωσης  
 •   Προϊόντα  
 •   Σχετικά με μας  
 •   Σπίτι   • << Previous  1  2  3  4  5  Next >>

  D/Valves
  Deliver Valves
  LuTongNO ZEXELNO StampingNO Vehicle Model Engine
  ZA110-0320 131110-0320 50S5 HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG 3AD1/SD16/E3AB1
  ZA110-0520 131110-0520 161S1 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL D5006DB10/PD6T
  ZA110-0620 131110-0620 161S2 ISUZU/HINO/MITSUBISHI/EXPORT TXD50/DII100
  ZA110-2320 131110-2320 A3 ISUZU/HINO/NISSAN D2156/D0846/FD6
  ZA110-2520 131110-2520 A5    
  ZA110-2820 131110-2820 A8/K    
  ZA110-2920 131110-2920 A9 NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU SD33/C240
  ZA110-3020 131110-3020 A10    
  ZA110-3920 131110-3920 A20 NISSAN DIESEL/ISUZU 6BD1/SD33/4BD1
  ZA110-4220 131110-4220 A23 NISSAN DIESEL  
  ZA110-4320 131110-4320 A24 NISSAN DIESEL/ISUZU 4BC2
  ZA110-4520 131110-4520 A26 NISSAN DIESEL/HINO EH700
  ZA110-4620 131110-4620 A27 HINO EB300/DK100
  ZA110-4720 131110-4720 A28 ISUZU/MITSUBISHI/NISSAN 6HAL/TD42/HD700
  ZA110-5020 131110-5020 A31 ISUZU  
  ZA110-5120 131110-5120 A32 MITSUBISHI 6D22
  ZA110-5220 131110-5220 A33 ISUZU 4BD1/4BD1T/EX200-2
  ZA110-5320 131110-5320 A35    
  ZA110-5520 131110-5520 A36 ISUZU DH220-5/D1146
  ZA110-5920 131110-5920 A40 ISUZU 6BD1-T
  ZA110-6220 131110-6220 A43 ISUZU 4BD1
  ZA110-6420 131110-6420 A45 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL EL100/6QA1
  ZA110-6820 131110-6820 A49 MITSUBISHI/HINO/ISUZU/NISSAN 4D31T/S6D95L/PC200-5
  ZA110-7620 131110-7620 A57 NISSAN DIESEL/MITSUBISHI W04CT/W04CT-TG
  ZA110-7720 131110-7720 A-58 HINO 6D105/S6D105/PC200-3
  ZA110-7820 131110-7820 A59 ISUZU 4BD1T/4BD1-T
  ZA110-8020 131110-8020 A61 DAEWOO D0846/PC200-6/S6D102
  ZA110-8820 131110-8820 A69 M.BISHIHI.NAG/MITSUBISHI 6D16T/SA6D110/6D15
  ZA110-9020 131110-9020 A71 KOMATSU SA6D110
  ZA110-9120 131110-9120 A72 HINO/ISUZU 4BD1
  ZA110-9320 131110-9320 A74 ISUZU A74
  ZA110-9420 131110-9420 A75 ISUZU 4BD1/4BG1 /A
  ZA110-9820 131110-9820 A79 ISUZU  
  ZA160-0320 131160-0320 A84 NISSAN DIESEL/MITSUBISHI 6D15CT/6D14CT/6D14T
  ZA160-0420 131160-0420 A85 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL 4D31T/6D34T
  ZA160-0520 131160-0520 A-86 ISUZU 4BC2
  ZA160-0620 131160-0620 A87 NISSAN DIESEL/ISUZU FE6BDA640T/DH100
  ZA160-1120 131160-1120 A92 NISSAN DIESEL/ISUZU 4JB1/4D94/FE6B
  ZA160-1920 131160-1920 02A ISUZU 6BD1T/EX200-1
  ZA160-2220 131160-2220 05A ISUZU/MITSUBISHI/MAZDA 4BE1
  ZA160-2420 131160-2420 07A ISUZU 6BG1-MTC
  ZA160-2620 131160-2620 09A MITSUBISHI 6D15/6D14T
  ZA160-2720 131160-2720 10A ISUZU  
  ZA160-2920 131160-2920 12A HINO/NISSAN DIESEL FD33/SD33T/E200B
  ZA160-3120 131160-3120 15A NISSAN DIESEL/EXPORT NE6T
  ZA160-3500 131160-3500 19A    
  ZA160-3620 131160-3620 20A DAEWOO/EXPORT D1146
  ZA160-4020 131160-4020 24A NISSAN DIESEL/EXPORT BD2
  ZA160-4420 131160-4420 30A MITSUBISHI/ISUZU 4D31T/4D31T2
  ZA160-4620 131160-4620 32A NISSAN DIESEL/MITSUBISHI 6SA1/6HE1-S
  ZA160-5120 131160-5120 37A MITSUBISHI 4D31T/4D34T1
  ZA160-5320 131160-5320 39A MITSUBISHI/ISUZU 6SD1/EX200-5/6BG1T
  ZA160-5820 131160-5820 44A ISUZU 6BG1/TC1
  ZH110-0420 138110-0420 13A   RIYEHINO EH700
  ZP403-3220 146403-3220   104640-2810 NP-VE4/10F2500LNP1142
  ZP430-0020 146430-0020   104648-0154 NP-VE4/8F2125RNP207
  ZP430-0120 146430-0120   104649-5080 NP-VE4/9F2250RNP220
  ZP430-0320 146430-0320   104640-3050 NP-VE4/10F2100RNP148
  ZP430-1220 146430-1220   104640-2111 NP-VE4/10F2400RNP637
  ZP430-1420 146430-1420   104641-6890 NP-VE4/11F1900RNP932
  ZP430-1920 146430-1920   104669-2112 NP-VE6/9F2500RNP40
  ZP430-2120 146430-2120   104640-3362 NP-VE4/10F2100RNP431
  ZP430-2420 146430-2420   104649-0451 NP-VE4/9F2150RNP807
  ZP430-3220 146430-3220   104640-2154 NP-VE4/10F2500LNP852
  ZP430-3320 146430-3320   104640-7541 NP-VE4/10F2050RNP933
  ZP430-3420 146430-3420   104640-7420 NP-VE4/10F2150RNP893
  ZP430-3920 146430-3920   104649-0421 NP-VE4/9F2150RNP809
  ZP430-4120 146430-4120   104640-2481 NP-VE4/10F2400LNP1095
  ZP430-4820 146430-4820   104741-3213 NP-VE4/11F2000RNP1199
  ZP430-5520 146430-5520   104640-0820 NP-VE4/10F2150LNP1493
  ZP430-5920 146430-5920   104601-2052 NP-VE4/11E2050RNP29
  ZP430-6120 146430-6120   104660-2001 NP-VE6/10F2500RNP1
  ZP430-6220 146430-6220 104648-2410 NP-VE4/8F2500LNP374
  ZP430-6620 146430-6620 104640-2762 10F2050RNP1527
  LuTongNO DENSONO StampingNO Vehicle Model Engine
  DA140-0010 090140-0010 50S5 HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG 3AD1/SD16/E3AB1/3AB1
  DA140-0021 090140-0021 161S1 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL D5006DB10/PD6T
  DA140-0061 090140-0061 161S2 ISUZU/HINO/MITSUBISHI/EXPORT TXD50/DII100
  DA140-0220 090140-0220 A3 ISUZU/HINO/NISSAN D2156/D0846/FD6
  DA140-0700 090140-0700 13A   RIYEHINO EH700
  DA140-0780 090140-0780 A28 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL 6HAL/TD42/HD700
  DA140-1000 090140-1000 A20 NISSAN DIESEL/ISUZU 6BD1/SD33/4BD1
  DA140-1520 090140-1520 A33 ISUZU 4BD1/4BD1T/EX200-2
  DA140-1530 090140-1530 A9 NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU SD33/C240
  DA140-2350 090140-2350 A-86 ISUZU 4BC2
  DA140-2400 090140-2400 A-58 HINO 6D105/S6D105/PC200-3
  DG420-0090 096420-0090 OO90 TOYOTA DL/J/2J/B
  DG420-0050 096420-0050   22100-6A051(096000-3390) VE4/9F2400RND339
  DG420-0120 096420-0120   22100-55031(096000-3850) VE4/9F2450RND385
  DG420-0291 096420-0291   22100-58570(096000-4640) VE4/12F1800RND464
  DG420-0500 096420-0500   22100-55210(096000-7090) VE4/10F2400RND709
  DG420-0510 096420-0510   096000-3400 VE4/9F2400RND340
  DG420-0520 096420-0520   096000-6940 VE4/10F2400RND694
  DG420-0530 096420-0530   096000-3600 VE3/9F2500LND360
  DG420-0550 096420-0550   22100-21850-71(096000-2990) VE4/9F1200RND299
  DG420-0590 096420-0590   096000-5790 VE4/9F2250RND579
  DG420-0610 096420-0610   22100-5B280(096000-6250) NP-VE4/10F2100RND625
  DG420-0650 096420-0650   096000-7161 VE4/9F2250RND716
  LuTongNO BOSCHNO StampingNO Vehicle Model Engine
  BAI 522 047 1 418 522 047 02A ISUZU 6BD1T/EX200-1
  BIB 038 572 9 411 038 572 50S5 HINO/ISUZU/M.BISHIHI.NAG 3AD1/SD16/E3AB1/3AB1
  BIB 038 580 9 411 038 580 A33 ISUZU 4BD1/4BD1T/EX200-2
  BIB 038 584 9 411 038 584 A32 MITSUBISHI 6D22
  BIB 038 585 9 411 038 585 A26 NISSAN DIESEL/HINO EH700
  BIB 038 586 9 411 038 586 A28 ISUZU/MITSUBISHI/NISSAN 6HAL/TD42/HD700
  BIB 038 594 9 411 038 594 A20 NISSAN DIESEL/ISUZU 6BD1/SD33/4BD1
  BIB 038 598 9 411 038 598 A9 NISSAN DIESEL/HINO/ISUZU SD33/C240
  BIC 038 521 9 412 038 521 161S1 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL D5006DB10/PD6T
  BIC 038 526 9 412 038 526 OO90 TOYOTA DL/J/2J/B
  BIC 038 548 9 412 038 548 A59 ISUZU 4BD1T/4BD1-T
  BIC 038 553 9 412 038 553 A45 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL EL100/6QA1
  BIC 038 556 9 412 038 556 A79 ISUZU  
  BIC 038 559 9 412 038 559 A-58 HINO 6D105/S6D105/PC200-3
  BIC 038 583 9 412 038 583 161S2 ISUZU/HINO/MITSUBISHI TXD50/DII100
  BIC 038 585 9 412 038 585 A3 ISUZU/HINO/NISSAN D2156/D0846/FD6
  BIC 038 595 9 412 038 595 A49 MITSUBISHI/NISSAN DIESEL 4D31T/S6D95L/PC200-5
  BID 038 534 9 413 038 534 A-86 ISUZU 4BC2
  BaG 522 001 1 468 522 001   NR0 460 494 027 VE4/9F2250 R41
  BaG 522 273 1 468 522 273   0 460 494 006 VE4/8F2500R61
  BaG 522 278 1 468 522 278   0 460 494 044 VER54
  BaG 532 224 1 468 532 224   0 460 494 122 VE R 125
  BaG 532 225 1 468 532 225   0 460 494 218 R 299
  BaG 532 246 1 468 532 246   NR0 460 414 059 R286-1
  LuTongNO OTHER StampingNO Vehicle Model Engine
      0070    
      120    
      903    
      1240    
      122015    
      122017    
      122019    
      122027    
      122047    
      122055    
      122333    
      522005    
      522055    
      927042    
      1418522019    
      070    
      1212A12B    
      235P7    
      253P7A    
      A186    
      A26 NISSAN DIESEL/HINO EH700
      K15    
  ΕΝΕΣΙΜΟ τμημάτων και την Κίνα, το ντίζελ ένεση μέρη, η Κίνα, η έγχυση καυσίμου τμήματα Lucas DP 210, Κίνα έγχυση καυσίμου ντίζελ Μέρη, Diesel ένεση μέρη κατασκευασμένα στην Κίνα, το πετρέλαιο κίνησης ένεση τμήματα d4192t (f8qt), ντίζελ ένεση μέρη της Ινδίας, το ντίζελ ένεση μέρη των φυτών, των καυσίμων ένεση μέρη της Κίνας, της ISUZU έγχυση καυσίμου ντίζελ τμήματα, ΚΙΝΑ έγχυση καυσίμου, στοιχεία, ντίζελ ένεση τμήματα-Κίνας, Lucas ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα hino έγχυση καυσίμου, την Κίνα Diesel Injection μέρη των φυτών, τους Δελφούς ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα ντίζελ ένεση, Ακροφύσιο ντίζελ ένεση τμήματα , παραγωγός του καυσίμου ντίζελ ένεση μέρη της Κίνας, ντίζελ ένεση τμήματα ΗΠΑ, η έγχυση τμήματα ντίζελ, cummins έγχυση καυσίμου τμήματα, μέρη πετρελαιοκινητήρων ένεση τιμή, η έγχυση μέρη της Ελλάδας, MOTORPAL έγχυση καυσίμου, στοιχεία, κάμπια πραγματική έγχυση καυσίμου μέρη της Κίνας, της ΚΟΙΝΗΣ RAIL ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΡΗ, έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη της Κίνας, της χονδρικής έγχυση καυσίμου ντίζελ μέρη, η Κίνα Diesel Injection τμήματα, το ντίζελ ένεση Μέρη Κίνα, η έγχυση τμήματα, τμήματα ve έγχυση καυσίμου, Bosch ντίζελ ένεση τμήματα, έγχυση καυσίμου, στοιχεία, εξαρτήματα φορτηγών έγχυση καυσίμου, Diesel ένεση τμήματα κίνα τιμή , Lucas ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ στην Κίνα, DELPHI τμήματα έγχυση καυσίμου, έγχυση καυσίμου ντίζελ κινητήρα τμήματα, πετρελαιοκινητήρας ένεση τμήματα, τμήματα DAIHATSU ντίζελ ένεση κατασκευαστή, πετρελαιοκίνητα ένεση τμήματα Κίνα, κινεζικά ντίζελ ένεση τμήματα, τμήματα έγχυση καυσίμου ντίζελ
  Copyright by China-lutong diesel parts plant All Right Reserved